Digital kommunikationJag kan supporta er med digital krishanteringsplan och omvärldsbevakning. Vill ni ha hjälp med att utbilda

community managers eller övrig personal i hur man kommunicerar på webben, så fixar jag det.


Sedan 2010 har jag arbetat med sociala medier och min senaste roll var som Team Lead för Global Social Media Operations på Volvo Cars. I min roll har jag ansvarat över allt från strategi, publicering, beställning av "social-first" innehåll, annonsköp, community management och krishantering.Se nedan förslag på vad jag kan hjälpa er med.

Krishantering på webben

En kris är en ovanlig och allvarlig händelse där konsekvenserna riskerar att medföra allvarlig skada på medarbetare, kunder, egendom, och/eller varumärke och verksamhet. Under en kris ska företagets resurser så långt som möjligt användas i sina ordinarie funktioner. Det är av stor betydelse att kommunikation med massmedier, medarbetare, uppdragsgivare, partnerföretag, och andra intressenter kommer igång snabbt vid en kris.


Jag hjälper er att definera vad som skulle vara en potentiell kris för just er och hur eventuella kriser ska monitoreras och rapporteras internt. På så sätt är ni förberedda för både mindre och större situationer och kan hantera dem fortare och mer effektivt om de inträffar.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning hjälper dig att få reda på vad som sägs om dig, dina konkurrenter och din bransch. Genom en löpande bevakning kan du bland annat identifiera trender, finna nya kunder och uppmärksamma kritik i tid.


Jag kan hjälpa er med att definera vad för omvärldsbevakning som är viktigast för just er.

Utbildning i digital kommunikation

Vare sig ni svarar på kommentarer på sociala medier, bemöter kritik i diverse forum eller försöker förbättra ert betyg på Trustpilot så krävs det fingertoppskänsla. Det gäller att alltid vara medveten om att det man skriver kan uppfattas olika av olika personer. Vi har vid många tillfällen kunnat se hur ett felformulerat svar från ett företag på en publik plattform har blivit viralt.


I min workshop går vi tillsammans igenom olika exempel och diskuterar vilka möjligheter och svårigheter det finns med digital, publik kundsupport.